Hướng dẫn

Chơi Game

Chọn game mà bạn quan tâm và chơi miễn phí.


Hoàn thành nhiệm vụ

Mỗi trò chơi có một số nhiệm vụ mà bạn sẽ nhận được Vie XU.


Nhận phần thưởng

Bạn có thể trao đổi Vie XU của mình để mua auto trên vieauto.com và các phần thưởng khác


Ghi chú

Bạn phải có tài khoản của vieauto.com và nhớ đăng nhập khi làm nhiệm vụ.